a cute kitten

www.olimpiki.si

Açıklama:

pri katerem sre¿a ne bo imela pomembnejše vloge, saj bo vsaka sredka prinesla veselje Namen prireditve: izvedba zakljuâega izleta otrok in zaposlenih Mladinskega doma Maldi Beliëeve v Bohinj (prevoz, obisk adrenalinskega parka, kosilo, plavanjevbazenu, obiskin animacija vrhunskega športnika )